Algemeen Bedrijfsbegeleiding Infectieziekten Klauwgezondheid Mastitis Vruchtbaarheid Voeding Jongvee Worminfecties Operaties BGP/BBP Medicijnen Wet en Regelgeving
Copyright DAP ‘t Groene Hart 2021, alle rechten voorbehouden
Home Medewerkers Melkvee Vleesvee Schapen/Geiten Varkens Laboratorium Nieuws Links Contact BGP/BBP
Per 1 januari 2012 dient elke rundveehouder met meer dan 5 grootdier eenheden, samen met zijn of haar dierenarts een zogenaamd 'bedrijfsgezondheidsplan' en ‘bedrijfsbehandelplan’ te hebben opgesteld. Dit bedrijfsgezondheidsplan helpt u om dieren nog gezonder te houden en dient jaarlijks te worden aangepast op de actuele situatie van uw bedrijf. Beide plannen zijn sinds 1 januari 2012 sectorbreed ingevoerd Bedrijfsgezondheidsplan Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) is een plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan de maatregelen zijn beschreven die door de ondernemer worden genomen om het gebruik van antibioticum te beperken. Deze plannen helpen de ondernemer de huidige bedrijfssituatie in beeld te brengen. Verder geeft het een beeld van mogelijke risicofactoren op basis waarvan de rundveehouder de verbetering van de diergezondheid en verantwoord antibioticagebruik kan oppakken. Het bedrijfsgezondheidsplan staat voor het grootste gedeelte van onze veehouders ingevuld in veeonline. De gegevens van koekompas zijn echter ook geldig voor uw BGP. Per 1 jan 2020 zullen de meeste veehouders dmv van een uitgevoerd koekompas aan de BGP verplichting voldaan hebben. Na uitvoering hiervan is deze 1 jaar geldig. Ter voorbereiding van het BGP vindt u hier een invullijst wat u kunt gebruiken. Bedrijfsbehandelplan Op een bedrijfsbehandelplan (BBP) staat beschreven hoe u zieke koeien en kalveren dient te behandelen. Een bedrijfsbehandelplan kent een vaste indeling: de diagnose de keuze van behandeling (middel en combinaties) de dosering de toedieningswijze de duur van de behandeling wachttijdsadviezen Een bedrijfsbehandelplan wordt verplicht i.v.m. de borging van verantwoord en transparant gebruik van diergeneesmiddelen. Een specifiek BBP is speciaal toegespitst op en uniek voor uw bedrijf. Het wordt opgebouwd en aangepast naar aanleiding van bedrijfsspecifieke informatie m.b.t. dierziekten, ziektekiemen en antibioticumgevoeligheid op uw bedrijf. Behandelingen volgens specifiek BBP hebben de hoogste slagingspercentages en het hoogste rendement. Alle medicijnen die wij aan de veehouders leveren worden per UBN geregistreerd in medirund, vanuit dit portaal word per UBN de huidige dierdagdosering berekend. Voor de meeste van onze veehouders hebben wij het BGP en BBP in www.veeonline.nl ingevuld. Hierin zijn uw huidige plannen ook weer terug te vinden. Het 1-op-1 contract met de geborgde rundveedierenarts Medio augustus 2014 zijn wij de 1-op-1 contracten via www.inforund.nl  digitaal gaan aanbieden. Velen van u hebben dit contract inmiddels kunnen ondertekenen. Mocht dit nog niet het geval zijn willen wij u vragen het digitale 1-op-1 contract alsnog te ondertekenen. Heeft u hierover nog geen email gehad van inforund dan kan dat komen doordat bij inforund niet uw juiste emailadres bekend is. Door rechtstreeks in te loggen op inforund kunt u alsnog uw 1-op-1 contract ondertekenen en uitprinten.