IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) of koeiengriep is een virusinfectie bij rundvee. Verschijnselen van IBR zijn: Snotteren en/of snurken Neusuitvloeiing in de vorm van slijmerige etter Ooguitvloeiïng Koorts Verminderde eetlust Daling melkproductie Roodheid en laesies (beschadigingen) van de neusslijmvliezen Verwerpen Soms sterfte Het virus kan ook door het koppel gaan zonder dat er specifieke verschijnselen worden opgemerkt. Wel kunnen dan vaak vruchtbaarheidsproblemen en een verminderde melkgift optreden. De meeste uitbraken treden tijdens de stalperiode op. Oorzaak IBR wordt veroorzaakt door Bovine Herpesvirus type 1 (BHV1). Dit virus is verwant aan het Aujeszky-virus en andere herpesvirussen. Na besmetting is een rund levenslang virusdrager. Het virus kan jarenlang in de koe aanwezig blijven zonder dat het ziekte veroorzaakt. Vervolgens kan het ineens weer actief worden (reactivatie), bijvoorbeeld na een periode van weerstandsvermindering zoals na transport, ziekte of afkalven. Het rund gaat het virus dan weer uitscheiden en kan zo andere runderen besmetten. Besmettingsroute Tussen dieren op één bedrijf Uit het onderzoek blijkt dat als op vrije bedrijven BHV-1 virusintroductie plaatsvindt, op de helft van de bedrijven een grote uitbraak optreedt (meer dan vijftig procent raakt besmet, vooral het jongvee). De infectie kan zich binnen 3 tot 6 weken over het hele bedrijf verspreiden. Virusverspreiding treedt sneller op indien alle dieren in één stal zijn gehuisvest. Tussen bedrijven  Bij een uitbraak van IBR op een bedrijf vindt er in beperkte mate verspreiding naar andere bedrijven plaats. Bij een veedichtheid van meer dan 20 rundveebedrijven binnen een straal van één kilometer is er een grotere kans op transmissie. Schade In een koppel runderen dat niet is geënt, kan een IBR-uitbraak leiden tot forse schade als gevolg van sterfte, verminderde productie, verwerpen en (op langere termijn) beperkingen in de afzet van fokvee (export en K.I.). Verschillende landen waarheen wij rundvee exporteren, eisen dat de runderen vrij zijn van alle afweerstoffen tegen IBR, dus ook van afweerstoffen tegen het marker-vaccin. Voor export naar deze landen komen uitsluitend IBR-vrije runderen, die niet zijn geënt, in aanmerking. Bestrijding IBR Per 1 jan 2018 komt er een landelijke, verplichte bestrijdingsprogramma voor IBR. Dit betekend dat alle bedrijven met rundvee gecertificeerd vrij moeten zijn van IBR, of jaarlijks tegen IBR moeten gaan enten. De nadere invulling van deze regelgeving volgt nog. Zie hiervoor ook http://www.ibrbvd.nl/
Algemeen Bedrijfsbegeleiding Infectieziekten Klauwgezondheid Mastitis Vruchtbaarheid Voeding Jongvee Worminfecties Operaties BGP/BBP Medicijnen Wet en Regelgeving
Copyright DAP ‘t Groene Hart 2021, alle rechten voorbehouden
Home Medewerkers Melkvee Vleesvee Schapen/Geiten Varkens Laboratorium Nieuws Links Contact BVD IBR Salmonella Paratuberculose IBR