Mastitis is een ontsteking van het uierweefsel en komt bij veel diersoorten voor. Meestal wordt mastitis veroorzaakt door bacteriën, maar soms zijn de verwekkers schimmels of gisten. Mastitis komt op bijna alle Nederlandse melkveebedrijven voor en het is zelfs (samen met vruchtbaarheid en klauwgezondheid) één van de belangrijkste redenen om een koe op te ruimen. Zo wordt in 18% van alle gevallen celgetal/mastitis als reden voor afvoer opgegeven. Mastitis is een dure aandoening, gemiddeld komen de totale kosten op een bedrijf (dus van zowel klinische als subklinische mastitis) uit op ongeveer €140,- per dier per jaar. Deze kosten worden onder ander veroorzaakt door de kosten van de behandeling, de extra arbeid, de verminderde productie en het separen van de melk. De werkelijke kosten van mastitis op een bedrijf kunnen echter totaal anders zijn (tussen de €17,- en €198,- per dier per jaar), afhankelijk van onder andere tankcelgetal, productie en het voorkomen van mastitis. De meeste veehouders blijken in de praktijk de kosten voor uierontsteking op hun bedrijf te onderschatten en dat is zonde, want er valt dus een hoop mee te winnen! Het best kun u daarom de bedrijfsspecifieke kosten voor uw eigen bedrijf berekenen met de rekenmodule in het handboek uiergezondheid van het UGCN. Natuurlijk is het kostenplaatje niet de enige reden om bezig te zijn met het verbeteren van de uiergezondheid op uw bedrijf. Naast verhoogde kosten zorgt mastitis voor veel ongemak bij de koe en veel werk voor de boer.
Algemeen Bedrijfsbegeleiding Infectieziekten Klauwgezondheid Mastitis Vruchtbaarheid Voeding Jongvee Worminfecties Operaties BGP/BBP Medicijnen Wet en Regelgeving
Copyright DAP ‘t Groene Hart 2021, alle rechten voorbehouden
Home Medewerkers Melkvee Vleesvee Schapen/Geiten Varkens Laboratorium Nieuws Links Contact Algemeen Algemeen Onderzoek Onderzoek Verwekkers Verwekkers Koegebonden Koegebonden Omgevings Omgevings Aanpak Aanpak Mastitis Algemeen