Algemeen Bedrijfsbegeleiding Infectieziekten Klauwgezondheid Mastitis Vruchtbaarheid Voeding Jongvee Worminfecties Operaties BGP/BBP Medicijnen Wet en Regelgeving
Copyright DAP ‘t Groene Hart 2021, alle rechten voorbehouden
Home Medewerkers Melkvee Vleesvee Schapen/Geiten Varkens Laboratorium Nieuws Links Contact Wet en Regelgeving
Onthoornen kalveren. Het onthoornen van dieren is in Nederland alleen toegestaan nadat er door een dierenarts verdoving is toegepast. Daarnaast moeten de dieren jonger dan twee maanden zijn, daarna mag het pas weer vanaf een half jaar leeftijd met behulp van een draadzaag gebeuren. Ook mag er bij het onthoornen alleen gebruik worden gemaakt van een elektrische of hete-lucht methode. Nog regelmatig worden er te oude kalveren aangeboden. Graag wijzen wij u erop dat dit dus een verboden handeling is en er momenteel boetes worden uitgedeeld. Houdt u dus rekening met de leeftijd van de kalveren wanneer u ze aanbied. Veeverlosapparaat onder voorwaarden toegestaan Staatssecretaris Dijksma geeft onder voorwaarden toestemming voor het gebruik van een veeverlosapparaat, oftewel geboortekrik. Tot op heden mochten veehouders wel een geboortekrik in bezit hebben maar niet gebruiken. De nieuwe regeling gaat per 1 juli 2015 in. Om de geboortekrik te gebruiken stelt Dijksma als voorwaarde dat het apparaat alleen gebruikt mag worden wanneer het dier niet eigenmachtig de geboorte kan voltooien en redelijkerwijs vaginale verlossing mogelijk is. Daarbij stelt ze de volgende zeven eisen aan de geboortekrik: – Het toestel is te stabiliseren tegen de achterhand van een staande of liggende koe; – Het toestel beschikt over een flexibele tweedelige beugel die om de achterhand van de koe past; – De bevestiging van de stang aan de beugel maakt variatie in trekrichting mogelijk; – De lengte van de stang bedraagt 1,8 tot 2 meter; – De trekkracht van de stang is tijdelijk te verminderen zonder afkoppelen of afglijden van het toestel; – Het toestel is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, en – Het toestel bevat een trekkrachtindicator. Deze eisen gelden voor de aanschaf van een nieuwe geboortekrik. Bestaande geboortehulpen die geen trekkrachtindicator hebben mogen tot 2025 nog gebruikt worden. 5 procent voldoet niet Dijksma gaat er vanuit dat de geboortekrik bij 95 procent van de melkveehouders aan de gestelde eisen voldoet, met uitzondering van de trekkrachtregeling. De overige 5 procent zal een nieuw apparaat moeten aanschaffen. Dit betekend dat de oude geboortekrik met T-stuk nu een echt museumstuk is geworden. Noodslachting Omdat wij als praktijk regelmatig de vraag krijgen om een rund te noodslachtenm hebben wij hieronder de regels omtrend de noodslachting uiteen gezet. Dit om discussie of verwarring te voorkomen. Voor de uitgebreide versie verwijzen wij naar de betreffende site van de nVWA  Hieronder vind een korte samenvatting. Om voor noodslacht in aanmerking te komen dient een rund aan drie voorwaarden te voldoen: 1. Het dier moet een ongeval hebben gehad. 2. Het dier moet gezond zijn op het ogenblik van het ongeval. 3. Het dier is om welzijnsredenen niet geschikt voor transport. De maximale tijd tussen ongeval en noodslacht is 3 maal 24 uur. Indien aan deze voorwaarden zijn voldaan zullen wij als dierenarts het dier nog klinsich keuren om te kijken of het dier gezond is. U als veehouder geeft nog via de VKI verklaring en in het noodslacht formulier aan dat het dier geen middelen toegedient heeft verkregen waar op het moment van noodlaht nog een wachttijd in acht genomen moest worden. Onder “ongeval’ wordt een plotse, onvoorziene, onverwachte gebeurtenis verstaan. Te denken valt aan: • vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot (gedeeltelijke) immobiliteit. • botbreuken • ernstige open wonden • traumatische amputaties • geboorteletsels (spierscheuring, (zenuw-)kneuzing, verse prolaps van anus/rectum/vagina/uterus, gat in de baarmoeder etc.). Alle andere aandoeningen of chronsiche ziekten zijn geen reden tot noodslachting!